Złote Skrzydła- Golden Wings

Mandala ze skrzydeł ciem, śpiewa pieśń o łączeniu skrajności, o tańczeniu swojej ścieżki z radością, nawet gdy wydaje się ona czystym chaosem w którym trudno Nam dostrzec sens. Uczy mądrości podążania do celu nie wprost lecz z pasją (płomień) i intuicją (księżyc). Powiązane z bóstwami lunarnymi, ćmy pomagają przyjąć moc pasywnej energii żeńskiej, uczą o wu wei – niedziałaniu, czyli działaniu bez wysiłku/starania się. Ćmy są symbolem transformacji, cykliczności, procesu i głębokiej, nieodwracalnej zmiany