Życie, w całym swoim przepychu, bogactwie i różnorodności -Life in all its splendor, wealth and diversity

Mandalą układaną jako prezent z okazji 80-tych urodzin pewnej niezwykłej kobiety.