Drzewo życia- Tree of Life

Drzewo życia śpiewa o pięknie i nieprzewidywalności życia, o połączeniu z tym co święte i magiczne, o połączeniu z ziemią i niebem, o tej wewnętrznej przestrzeni/osi która organizuje i uświęca całą życiową przestrzeń, o świadomej kreacji i rozkwitaniu. Temu kto na nią spojrzy będzie przypominała, aby świadomie dbać o każdą myśl, każde słowo i każdy uczynek bo to one są liściem, kwiatem i gałązką na naszym drzewie życia.