Wolność i Niezależność-Freedom and Independence

Praca nad tą mandalą była niezwykłym procesem, dziękuję ❤ . W centrum pióro wrony. Wiele kultur uważa wrony za strażników Świętego Prawa, gdyż nic nie umknie ich bystremu wzrokowi. Pióro wrony niesie z sobą mądrość wielowymiarowego poznania siebie, nieskrępowanego prawami i regułami. Uczy aby doceniać wielość wymiarów rzeczywistości i nas samych. Wrona uczy także jak ufać własnej intuicji. Pióra sójki w intencji mądrego używania własnej mocy. Śpiewają o odwadze i sile obecności, o nieustraszoności, zaradności i zdolność adaptacji. Pióra dzikich ptaków w imieniu wolności dzikiej i pięknej. Trawy w imieniu bycia tu i teraz w wieczności. Pióra gołębie w intencji uzdrawiania na najgłębszym komórkowym poziomie, czarny bez w intencji połączenia z przodkami. Annua lunaria w imieniu cyklu księżycowego, płatek róży w imieniu tego co kobiece, jaskier w imieniu radości i lekkości by pamiętać, że to wszystko nie jest tak poważne jak się niekiedy wydaje 🙂